Adam Hirshals Illi – Postilla

Välkommen till min hemsida. Huvudinnehållet utgörs av ett urval av mina predikningar publicerade som en ”Postilla”, en predikosamling. Följ länkarna nedan:

2:a söndagen i advent 2019 (årgång 3) – ”guds rike är vid handen”
söndagen efter jul 2019 (årgång 3) – ”barnaskapet i gud”  
söndagen efter trettondagen 2020 (årgång 3) – ”bara döpt i jesu namn – inte så bara!”

Kyndelsmässodagen 2022 (årgång 2) – ”Marias reningsoffer”
septuagesima 2020 (årgång 3) – ”vad vi försakar”

sexagesima 2022 (årgång 2) – ”en predikan om predikan”
3:e söndagen i fastan 2020 (årgång 3) – ”dårarnas dans”
palmsöndagen 2021 (årgång 1) – ”låt oss modigt stå fasta och le åt döden”
långfredagen 2020 (matteusserien) – ”för vem var herrens makt uppenbar?”
4:e söndagen i påsktiden 2020 (årgång 3) – ”det gäller att hoppas på allt gott.”
pingstdagen 2020 (årgång 3) – ”när andan faller på.”
heliga trefaldighets dag 2018 (årgång 1) – ”hör israel!”
apostladagen 2021 (årgång 2) – ”folk trängde på för att höra guds ord.”
11:e söndagen efter trefaldighet 2017 (årgång 3) – ”våga vara den du är i kristus”
11:e söndagen efter trefaldighet 2018 (årgång 1) – ”sola fide / tron allena”
12:e söndagen efter trefaldighet 2019 (årgång 2) – ”herren vilar inte från sitt verk”
13:e söndagen efter trefaldighet 2019 (årgång 2) – ”en hoppfullt omodern livshållning”
14:e söndagen efter trefaldighet 2020 (årgång 3) – ”det historiska gudsbeviset”
15:e söndagen efter trefaldighet 2017 (årgång 3) – ”marta & maria eller ora & labora”
16:e söndagen efter trefaldighet 2019 (årgång 2) – ”livets segerkrans”
den helige mikaels dag 2019 (årgång 2) – ”ve dig värld, ve över jorden och havet!”
tacksägelsedagen 2020 (årgång 3)” – ”om sanningen och stenar som ropar”
jungfru marie bebådelsedag 2020 (årgång 3) – ”ave maria!”