3:e Söndagen i Fastan 2020 (årgång 3) – ”Dårarnas Dans”

3:e söndagen i fastan. Årg 3.
“Dårarnas Dans”
1 Kung 18:26-29, 36-39 | Upp 3:14-19 | Mark 9:14-32 | Ps 25:12-22

Namnlös

Nåd vare med er och Frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Det är verkligen en målande bild vi får i dagens gammaltestamentliga läsning ur första kungaboken. Vi kan nästan se Baalsprofeterna framför oss – hur de skuttar runt altaret där den offrade tjuren ligger. De skriker och skär sig. För Elias ögon är det en dårarnas dans, och kanske för våra också. Men för Baalsdyrkarna är det fullt allvar. Ett folk som uppriktigt vänder sig i bön till den makt där de har sin förtröstan.
Vid första anblick kan det uppfattas som en hopplöst antik situation – något som hör till en annan tid. Men samma dynamik finns hos oss människor idag. Elia hånade Baalsprofeternas bön, men i vår tid och i våra Kristna led är det nog inte hån, utan vanligare med sorg eller förtvivlan.
Vi ser inte så ofta Baalsprofeter som dansar runt offrade tjurar, men desto oftare ser vi människor som sätter sitt hopp och sin förtröstan till sånt som i våra ögon varken förtjänar vårt hopp eller vår förtröstan. Människor söker tröst i sådant som ger illusion av att vara bot mot sorg eller rastlöshet eller ångest eller rädsla men som i verkligheten i bästa fall är fullkomligt verkningslöst – och i värsta fall direkt skadligt. Det är lätt att vi ser på världens medicin mot missmod, oro, rastlöshet och ångest och tänker – det där hjälper inte. Den hejdlösa konsumtionen tar inte bort oron eller rastlösheten. Dem eller dem rusmedlen tar inte bort ångesten. Alla de där like:sen på sociala medier ger dig inte den där självkänslan du längtar efter. Som Kristna kan vi känna oss som Elia som står och ser på baalsprofeterna som skriker och plågar sig själva i en dårarnas dans. Och vi kan konstatera för oss själva – det där hjälper inte. Vad ni behöver är den frid som kommer från Gud. Ni behöver Jesus.
För har man gjort den Kristna upptäckten, mött Jesus Kristus i Evangeliet och funnit frid i honom, i Guds ord och i hans heliga sakrament – då är det självklart att man önskar andra detsamma. Det är lätt att bli brinnande för den saken – att bli varm i sin tro och vittna för andra – Jesus sa själv att han skulle komma för att tända en eld på jorden. Och han sa till sin Kyrka att vi är världens ljus, placerat, inte under skeppan – men på hållaren – så att hela världen kan se. Liksom elden tändes som svar på Elias bön, så känner vi många gånger den Andes eld Gud som har tänt i oss. Vår Gud är inte en död Gud som Baal, utan en levande och verksam Gud – som verkar i oss på ett konkret sätt. Hade vi inte upplevt det kan man fråga sig hur det kommer sig att vi dras hit, till hans altare söndag efter söndag. Jo. Nog verkar han i oss. Han drar oss till sig. Han vill mätta oss med sitt ord. Han vill stilla vår hunger och ge oss sin frid. ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor – jag ska skänka er vila”, sa mästaren. Och han håller sitt ord.

Tänk om fler kunde få uppleva det. De människor som längtar efter en fast klippa för sin tillit och sin förtröstan. Men vi ska minnas i vår liknelse med Elia och Baalsprofeterna, att också vår förtröstan och vår tillbedjan till den Treenige Guden i världens ögon kan betraktas som en dårarnas dans. Det är många människor som inte förstår vad det ska vara bra för, det vi gör härinne på söndagförmiddagarna. Särskilt nu i Pandemitider. “Ni ställer väl in alla Gudstjänster nu, samlingar som inte är absolut nödvändiga bör man låta bli” – sa en icke-kristen bekant till mig här om dagen. Vår Gudstjänst är inte nödvändig… Jag vet inte hur det är med er, men jag kan inte leva utan den. Det som för oss är naturligt och självklart, kan för många människor vara oerhört suspekt. Men det är inget nytt. Det var också den tidiga Kyrkans erfarenhet. Paulus skriver:

Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade,
men för oss som räddas är det en Guds kraft. (1 kor 1:18)

Och undersökningar visar att Kristna i Sverige till stor del har svårt att prata om sin tro inför andra för att det känns pinsamt. Den tro som historiskt till och med betraktats som ett gott karaktärsdrag – i gamla svenska böcker är ordet kristen ju närmast synonymt med Vänlig och God och förnuftig och omtänksam. Idag är det synonymt med “lite knäpp”, och det är väl rädslan att förknippas med det som gör att vi riskerar att ljumna. Att vi låter oss slås ner, och liksom kväver andens eld som brinner i oss. Det är hopplöst att försöka berätta för någon om Guds frid, som inte ens är öppen för att Gud skulle kunna finnas. Till och med Jesus beklagade: “Detta släkte som inte vill tro!!!”.
Så kan vår klagan också låta i ett av världens mest sekulariserade länder. Och det kan vara svårt att förklara för någon varför man ändå går till Kyrkan när en pandemi hotar vårt samhälle. Men vi vet att korset inte är dårskap utan en Guds kraft som räddar oss. Och i nödens stund samlas vi för att be. Och det är ett sätt att vara varma så som Jesus kallar oss att vara varma. Vi ber, också för den värld som inte tror på bönens kraft. Inte för att övertyga någon om frälsningen i Kristus, utan för att vi vet att han sträcker ut sin hand – till alla som famlar och snavar och söker fast mark för sina fötter. Särskilt i nöden är han oss nära, och nära till och med dem som inte tror på honom. Gud själv talade genom Jesaja:

Jag hade svar åt dem som inte frågade mig,
lät mig finnas av dem som inte sökte mig.
”Här är jag, här är jag!” sade jag
till ett folk som inte åkallade mitt namn.
(Jes 65:1)

Vi får lita på att Gud drar människor till sig, och vi får glädjas åt att han funnit oss. Att vi får vara dårarna som samlas kring korset. Att han samlar oss inför sitt ansikte och smörjer våra ögon med den salva som är Guds ord och som gör att vi kan se. Se, och och lita på att Gud råder.

Ära vare fadern och sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s