Sexagesima 2022 (årgång 2) – ”En Predikan om Predikan”

Ps 119:129-135 | Rom 10:13-17 | Joh 7:40-52 | Ps 33:4-9

Nu kommer något så spektakulärt som en predikan om predikan.

För dem som lyssnar till predikan ger texterna idag ett perspektiv på vad en god predikan är. För den som är satt att predika uppmuntrar de till självrannsakan. Paulus skriver:

“Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på kristi ord”

I den förra bibelöversättningen och i folkbibeln är det ännu skarpare:

“Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.”

Tron kommer av predikan. Det är  slutsatsen i ett längre resonemang som Paulus för. Om att Guds räddning bygger på att vi ropar efter och ber om hans hjälp, att vi åkallar honom: herre förlåt oss, herre förbarma dig, Gud, kom till min räddning!

Paulus fortsätter med att denna åkallan i sin tur bygger på att man har kommit till tro, att man blivit förvissad om att det finns någon som kan rädda oss. Att vi kommit till tro.

Sedan att denna tro i sin tur bygger på att man har hört om honom. Det förutsätter att någon har sänts att predika, att förkunna, att berätta om honom, om frälsaren. Detta i sin tur bygger på att människor är utsända med ett sådant uppdrag. Därav har vi predikoämbetet, de vi kallar präster i Svenska kyrkan.

Vad blir följden i Paulus resonemang för den som kallats att predika, som sänts med ett sådant uppdrag? Vilket ansvar läggs på axlarna. Jo, om jag inte predikar kommer ingen till tro.

“Tron kommer av predikan.” Det är ord att bäva inför som präst.
Men vad är då en god predikan? En god predikan kan vara många olika saker, men texterna idag ger två stadiga ben att stå på.

Först psaltarpsalmen. David har nog hört en god predikan, när han sjunger:

“Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem.
När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de
oerfarna ger de förstånd.” (Ps 118:129)

En god predikan är en som lär oss om Guds vilja, om hans lag,
och som väcker i oss en vilja och en bön att få leva efter den.

I en god predikan öppnas lagens ord så att de ger ljus, så att belyser våra liv. Det kan göra ont förstås, när vi ser hur dåligt våra liv rimmar med Guds vilja. Samtidigt finns en glädje i att få skymta det liv som Gud har skapat oss för, som han har velat med oss. 

David fortsätter:

“Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig.” (119:133)

En God predikan ger vägledning, låter Guds ord leda våra steg här och nu i våra liv. Därför är det så viktigt att vi har med oss hela vårt jag in i Gudstjänsten. Predikan är inte bara intellektuell undervisning i vad kristen tro är – att lyssna på predikan är också att finna vägledning i det konkreta livet, att hitta väg i vad än som pågår i mitt liv precis just nu.

Det var det första benet. Det andra benet är det allra viktigaste. Och det är att predikan sker i kraft av Kristi ord. Att förkunnelsen bygger på Kristi ord.

I dagens evangelium är tempelvakten utsända för att gripa Jesus. Han predikar i templet och uppviglar folkmassan, tycker man. Tempelvakten kommer dit, och får själva höra hans predikan.
Och efter en stund vänder dem tillbaka till rådet, utan att ha gripit Jesus. Vad har ni att säga till ert försvar? Varför grep ni honom inte?

»Aldrig har någon människa talat som han.« Säger vakten.

»Aldrig har någon människa talat som han.«

Det här avsnittet är egentligen längre än det vi läste idag. Går man tillbaka ett par verser innan dagens text så lär vi oss precis vad det är Jesus har sagt och som får vakten att vända om. Man skulle kunna tro att det är något av allt det där som Jesus i allmänhet som predikant gjort sig känd för, och som har med lagen och vägledning att göra. Det som David sjöng om. Jag tänker på Det dubbla kärleksbudet, den gyllene regeln, hans undervisning om fiendekärlek och att vända andra kinden till, hans märkliga liknelser. Men det är inget av det tempelvakten hänvisar till. Det Jesus har sagt och som har fått tempelvakten att inte lyda sina order, trots de enorma personliga konsekvenser det kan få, det är:

»Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten,”

Det är ingen undervisning i egentlig mening. Ingen instruktion. Ingen lag eller princip. Ingen hjälp till självhjälp. Inte: “så här ska ni reda ut era trasiga liv”. Det är ett erbjudande: Är ni törstiga, kom till mig och drick. Det betyder:

– oroar ni er, kom till mig – jag ska ge er mod.
– Lider ni nöd? kom till mig och jag ska trösta er. 
– Är ni förlorade, kom till mig och jag ska rädda er.

Ett kapitel tidigare har Jesus varit tydlig:

“Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.”

Det är sådant tal tempelvakten menar när han säger:

»Aldrig har någon människa talat som han.«

Och det är sådant tal som menas när Paulus säger att Tron kommer av predikan, och att predikan sker i kraft av Kristi ord.

En underbar, ja till och med Gudomlig etik lärde Jesus. Men också många före och efter honom. Mycket lite av det stoffet är den kristna tron ensam om. Kärleksbudet fanns redan etablerat bland judarna, alla kände till det. Det stod i lagen. Samma gäller den gyllene regeln, som dessutom finns i nästan alla antika kulturer vi känner till. Fiendekärleken har också den uttryckts i många former före och efter Jesus.

Många före och efter honom har lärt som honom, som Jesus. Men ingen, varken före eller efter har varit som han. Och när han bjuder av sig själv på det sättet, “kom till mig och drick”, som bjuder han människan något som ingen annan kunnat erbjuda. Han erbjuder synders förlåtelse. Han erbjuder evigt liv. Han erbjuder försoning och vänskap med Gud. Det är bara Gud själv som kan erbjuda allt det. Och det är därför ingen människa någonsin har talat som han.

Det kan ingen annan människa göra. Men som kristna och särskilt den som är sänd att predika, kan vi tala om honom – och inte bara om, men kan TALA honom till människor. För han lever i sitt ord. Det är Kyrkans tro, att Kristus lever i sitt ord. Det ord vi förvaltar är ett levande ord. Att Gud meddelar sig själv genom vår läsning av evangelierna och genom prästernas predikan. På samma sätt som han kommer till oss i nattvarden eller i dopet.

Därför är platsen för predikan upphöjd i många kyrkor, ni vet vackra, förgyllda, höga predikstolar.

inte för att prästens förmåga är särskild hög eller hans tankar särskilt kloka. Men för att han ska veta och för att församlingen ska veta, att predikan – det som sägs från predikstolen ska sägas i kraft av Kristi ord. Det ska utgå från honom, ska ha honom som grund, ska peka mot honom, ska handla om honom – för då tar han själv plats i orden. Då räcks han åt människor, inte bara dem som lyssnar men också till predikanten själv. Då möter vi, hela församlingen, levande ord, levande Gud.

Då ger predikan en rätt tro, en tro som räddar från synden och döden. Då lär vi oss i predikan hur vi kan leva kristna liv.

Men om predikan inte sker i kraft av Kristi ord. Om han inte kan kännas igen på orden. Så är det inte kristen tro predikan uttrycker och ger, utan någon sorts propaganda för en mänsklig hållning, mänskliga ideal, mänskliga åsikter. Då lär vi oss kanske en massa om hur vi kan leva eller se på livet, men ingenting om vad ett kristet liv innebär – ingenting om vad Gud i sin stora nåd har gjort för oss.

Därför är det lätt att känna igen en god predikan, 

En god predikan är när Kristus genom predikan ger av sig själv åt mig. Inte på grund av den som predikar, utan kanske till och med trots honom.

Och det är predikantens tröst. Vi behöver inte hitta på något. Herren vill ge sig själv åt oss, vill bjuda in oss till vänskap med sig själv. Vi behöver bara tala om honom och vad han har lovat. Så väcker han och stärker och befäster tron, både hos den som talar och hos den som lyssnar. 

Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s