Psalmer

Jag skriver psalmer, mest för eget nöjes skull.
Skulle ni vilja använda någon av dem för att ära Gud i Gudstjänsten blir ingen gladare än jag. Hör av er isåfall, så kan jag skicka psalmerna med noter i lämpligt utskriftformat. Texterna har jag skrivit. Upphovsmännen till musiken varierar.

Hymn för Sankt Stefanos (2016) (Musik/TTBB av Rikard Olajos 2017)
Nu rodnat ljuvligt löven har (2017)
Vakna, vintervärld och våga (2017)
Vi till det helga bordet går (2017)