Den Helige Mikaels Dag 2019 (Årgång 2) – ”Ve dig, värld. Ve över Jorden och Havet”

Dan 10:15-19 | Matt 18:7-10 | Upp 12:7-12 | Ps 103:19-22

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus! Amen.

”Ve över jorden och havet”, “Ve dig, värld”.

Det där lilla ordet “Ve” går igen i dagens läsningar av Uppenbarelseboken och Matteusevangeliet. ”Ve över jorden”, ”ve dig värld”. I båda fallen är det ord från Himlen, i Uppenbarelseboken från en himmelsk röst, i Evangeliet från Jesu läppar. Och orden är i båda fallen riktade till vår tillvaro, och därigenom också till oss.

Å ena sidan kunde vi uppfatta orden, “Ve dig”, som ett ilsket fördömmande, ett förbannande från himlen över en ond värld som Gud inte vill kännas vid. Det ligger nära till hands om vi själva har nära till ilska och bitterhet över sånt som sker runt omkring oss. Men ordet har en annan betydelse också, som ger en riktig förståelse i det här fallet, och då handlar det inte om förbannelse utan om förtvivlan. Om bedrövelse. Om sorg. Om en himmelsk röst, om Jesus, som sörjer, inte någon ond värld, men en underbar värld, den värld som Gud har skapat och som han har kär, men som ständigt snavar på sina egna fötter, som liksom lägger krokben för sig själv.

“Ve dig, värld, med dina förförelser”.

Det handlar om förförelserna. Det grekiska ordet hos Matteus är “skandalon”, och ordagrant handlar det om en fälla. Eller till och med mekanismen som slår igen fällan när bytet sträcker sig efter betet.

Det handlar om möjligheter, möten, gemenskaper, erfarenheter, prövningar – som bjuder in, som tänder oss, som väcker vårt intresse, som inspirerar oss, som ser ut att vilja gott – men som slår igen på våra fingrar så snart vi kommer nära eller tillägnar oss det. Eller som slår igen på någon annan. Som gör skada och leder bort från det som är gott och sant. Och tesen är att vår tillvaro är präglad av sådana fällor. “förförelserna måste komma” säger Jesus. Det är som ett sorgligt mönster som växt fram i hela skapelsen. 

Särskilt nämner Jesus barnen, och så tänker nog många av oss också. Den som hyser störst tillit är lättast att förleda eller lura. Och ingen hyser större tillit än barnen. Därför är deras kärlek så påtaglig. Därför är barnen vår förebild i tron. Men det är också därför barn och unga är främsta rekryteringsbasen för kriminella gäng eller politiska föreningar med tvivelaktiga syften. Det är därför barnen gör som vi gör, och inte som vi säger, och i värsta fall ärver våra svagheter. Och sanningen är ju att vi inte kan skydda dem från allt. De kommer att snava som vi har gjort. Kanske kommer dem att dra med sig andra. Vi kan inte ens skydda oss själva.

Vår tillvaro är ett sammelsurium av dolda avsikter, baktankar, masker, roller, agendor. Hur kan vi någonsin vara säkra på att någon vill oss gott, eller leder oss rätt? Hur kan vi vara säkra på att vi inte själva förleder eller gillrar fällor i andra människors liv? Kanske om vi tar vår tillflykt in i oss själva, går vår egen väg. Tar egna beslut, oberoende av någon annan.

Men fällorna är inte bara gillrade människor emellan. De är också gillrade i var och en av oss. Som en källa till intern konflikt och samvetskval. Jesus talar om hur en del av vår kropp kan förleda oss, handen eller ögat. Det är lätt att föreställa sig hur det kan gå till:

  • handen som vill skicka iväg det där sms:et fast man vet att det kommer att såra, 
  • handen som vill tuta argt åt någon som kör för långsamt framför bilen på morgonen. 
  • ögat som trånar efter någon annan än den du lovat vara trogen, 
  • ögat som bara vill se det fula eller bristfälliga i en annan människa  

Beträffande dessa impulser ger Jesus oss tydlig instruktion: “hugg av handen, och slit ut ögat”.  Det låter drastiskt, och självklart menar han inte att vi ska skära av något eller stympa oss, men han menar allvar, att vi ska stöta impulsen från oss.

Som Kristna bär vi ett ansvar, egentligen en gåva – att skilja mellan andar. Vi ska inte vara som robotar och agera på varje impuls och ingivelse. Vi vet att tillvaron rymmer mer än vad som nödvändigtvis syns. 

“Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är”

Och till det osynliga hör vid sidan av treenigheten själv både änglar och andar. Nu spårar predikan ur fullständigt, kanske någon tänker. Änglar och demoner hör till sagor och äventyr, eller obskyra spökprogram på tv. Änglarna som koncept har tagit snurr och etablerat sig i olika form långt utanför kyrkans hägn och fått en hel del underliga konnotationer. Likväl är de en realitet som Kristen tro måste ta på allvar. 

Bibeln lär oss att änglar är förnuftiga och fria varelser precis som vi. Eller, ängel är egentligen bara uppdraget eller ämbetet. Ängelns väsen är ande. Och anden kan vara en ängel – en Guds budbärare och stark hand som synligt eller osynligt leder och bistår oss som individer och som Kyrka. Men anden kan också precis som oss människor vända sig bort från Gud och till och med göra motstånd, motverka Guds frälsningsplan. Bibeln lär oss att båda sorterna finns och att det ger upphov till konflikt. En konflikt som Sankt Johannes mycket målande skildrar i uppenbarelseboken. En strid i himlen, stridande änglar och en fruktansvärd drake som förför hela världen. 

Få av oss har kanske erfarit änglar på ett sånt konkret sätt, som Daniel i dagens gammaltestamentliga läsning till exempel. Eller så har många av oss mött dem utan att veta om det.

Men änglarna, och konflikten mellan dem kan också skönjas närmre hjärtat, faktiskt i vårt innersta. I erfarenheter som alla delar.

Ignatius av Loyola var präst och grundare av Jesuitorden på 1500-talet som talade om andemakterna som rörelser i själen eller rörelser i hjärtat, som kan kännas igen i det som de gör med oss. Han tog fram övningar som hjälper oss skilja på rörelserna, urskilja det som är gott och leder mot Gud, och det som inte gör det.

Vi kan inte gå igenom hela hans förkunnelse här, men huvudraget handlar om tankarnas, viljans, lustens olika banor. Känner vi Gud och hans änglar genom skriften och kyrkans erfarenhet så vet vi att deras motiv är alltigenom Goda. De inger hopp och stärker människor. De ger trygghet och vila också i stormen. De har sin riktning mot Gud och hans vilja. Så kan vi också känna igen deras rörelser i våra hjärtan, deras ledning. Leder tankarna, lusten eller viljan till något fantastiskt, men på vägen kräver att vi sänker blicken mot en annan människa, sätter oss själva eller vår njutning framför allt annat, eller kräver att vi ljuger eller upprätthåller en mask – så kommer inte rörelsen från Gud. Och då gäller Jesu ord. ”Hugg av”, ”slit ut”

Kanske innebär det för oss en förlorad möjlighet, ett rus vi går miste om, en glädje som inte blev vår – men till gengäld har vi bevarat något viktigt hos oss själva. Nämligen riktningen mot Gud. Men ve dig värld, för dina förförelser. Vi kommer inte att lyckas varje gång, hur mycket vi än övar eller ber om Jesu Kristi sinnelag. Djävulens raseri är stort. Men nåden ligger i konfliktens upplösning. Som redan är skedd, som sker idag, och som ska ske imorgon.

Det är inte synden eller mörkret eller djävulen som sjunger segersång i mässan. Som jublar i himlen. Det är änglarna och Guds barn som sjunger. Vi sjunger, helig helig helig. För att vi har förstått. Vi har förstått, att bara man nämner synden vid namn inför Herren så utplånar han den. Bara man speglar sitt liv i Jesu blick så avslöjar han all lögn och varje ond avsikt, i det egna hjärtat och i andras. Och i våra hjärtan, där många besynnerliga krafter rycker och drar. Där står han till slut, och uppfyller oss helt. Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde.

P: Ära vare Fadern och Sonen och Den Helige Ande.

F: Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s